MEMBERS

- Add "@nitech.ac.jp" for E-mail
- Ouside line is 052-735-(inside line)

Staffs

Kouichi Hayashi

    Position: Professor
    Room: 1-720B
    Inside Line: 5308
    E-mail: hayashi.koichi
Keiji Okumura

    Position: Associate Professor
    Room: 1-718B
    Inside Line: 5305
    E-mail: okumura
Koji Kimura

    Position: Research Associate
    Room:1-724B
    Inside Line: 5362
    E-mail:kimura.koji
Sayuri Arai

    Position:Office Assisitant
    Room:1-724B
    Inside Line:5362
    E-mail:arai.sayuri
Postdoctoral Fellows

 • Ang Artoni Kevin Roquero
 • Lu Cong
 • Students

  Position Name
   M2  Akito Asano
   M2  Takakuni Okouchi
   M2  Kazuhide Terai
   M2  Takumi Nishioka
   M2  Yuichiro Fukatsu
   M2  Riho Marumi
   M2  Kana Murase
   M2  Yuta Yamamoto
   M2  Kohei Yokochi
   M2  Ramukumba Khuthadzo
   M1  Rikuya Kondo
   M1  Hiroshi Sato
   M1  Kenichiro Tada
   M1  Yuya Tanaka
   M1  Masahiro Tsukada
   M1  Shuhei Nishikawa
   M1  Akihiro Noda
   M1  Hiroaki Muramatsu
   M1  Toshimasa Yamasaki
   M1  Haruki Yoshikawa
   M1  Yuki Yoshino
   B4  Ginji Iwase
   B4  Keisuke Oshima
   B4  Hikaru Ozaki
   B4  Masashi Goto
   B4  Mari Takeuchi
   B4  Shuma Nakagami
   B4  Shingo Nishikawa
   B4  Takehiro Hagihara
   B4  Kohei Harada
   B4  Tomoya Hirota
   B4  Ryohei Matsumoto
   B4  Wataru Yamada
   research student  Li Yibo

  Former Members

  2017

 • Atsushi Ishigaki
 • Shingo Ogino
 • Taro Sugiura
 • Kazunari Ikeshita
 • Maximilian Lederer
 • 

  2016

 • Hitomi Mizumoto
 • Sosuke Ito
 • Juko Takeda
 • Makito Teramoto
 • Jens Ruediger Stellhorn