MEMBERS

- Add "@nitech.ac.jp" for E-mail
- Ouside line is 052-735-(inside line)

Staffs

Kouichi Hayashi

    Position: Professor
    Room: 1-720B
    Inside Line: 5308
    E-mail: hayashi.koichi
Keiji Okumura

    Position: Associate Professor
    Room: 1-718B
    Inside Line: 5305
    E-mail: okumura
Koji Kimura

    Position: Research Associate
    Room:1-724B
    Inside Line: 5362
    E-mail:kimura.koji
Sayuri Arai

    Position:Office Assisitant
    Room:1-724B
    Inside Line:5362
    E-mail:arai.sayuri
Postdoctoral Fellows

 • Ang Antoni Kevin Roquero
 • Lu Cong
 • Students

  Position Name
   M2  Atsushi Ishigaki
   M2  Shingo Ogino
   M2  Taro Sugiura
   M1  Ramukumba Khuthadzo
   M1  Maximilian Lederer
   M1  Akito Asano
   M1  Takakuni Okouchi
   M1  Kazuhide Terai
   M1  Takumi Nishioka
   M1  Yuichiro Fukatsu
   M1  Riho Marumi
   M1  Kana Murase
   M1  Yuta Yamamoto
   M1  Kohei Yokochi
   B4  Kazunari Ikeshita
   B4  Keisuke Oshima
   B4  Hiroshi Sato
   B4  Kenichiro Tada
   B4  Yuya Tanaka
   B4  Masahiro Tsukada
   B4  Shuhei Nishikawa
   B4  Hiroaki Muramatsu
   B4  Toshimasa Yamasaki
   B4  Haruki Yoshikawa
   B4  Yuki Yoshino

  過去のメンバー